Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden afslankmaatje.nl

afslankmaatje.nl is een website waarmee mensen andere mensen kunnen vinden om samen af te slanken. Alle functies zijn gratis.

Wij verzoeken je de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij afslankmaatje.nl registreert als lid, om zo de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door lid te worden van afslankmaatje verklaar je dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, kun je je niet bij afslankmaatje registreren. Registratie bij afslankmaatje , alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden door het lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met afslankmaatje legt afslankmaatje gegevens vast.

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden (leden) kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van afslankmaatje. Afslankmaatje respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van afslankmaatje

afslankmaatje is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van afslankmaatje wordt gemaakt.
img
ADVERTISEMENTS